Thursday, July 21, 2011

ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ...

                                 ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿ ಮಾತಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರು, ಯಾಕೋ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಬಂದು ಹುಡುಗಿ, ಹುಡುಗನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಫಟಾರ್ ಅಂತ ಬಾರಿಸಿದಳು, ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವಳ ಕಣ್ಣೊರೆಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ, "ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ನೀನು ಹೊಡೆದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಾಗಿರ ಬೇಕು? ನೀನೆ ಹೇಳ್ಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು. ನಾನೇ ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ" ಅಂತ. ಎಂಥ ಮುಗ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವ!..............    (ಎಲ್ಲೂ ಓದಿದ ನೆನಪು)

No comments:

Post a Comment